Một số hình ảnh Hội ngộ cựu học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái tại khu vực Nghệ An và vùng lân cận vào ngày 22/9/2019


Tác giả: Ban biên tập
Nguồn: Trường THPT Phạm Hồng Thái