Hôm nay ngày 16/11/2018, Công đoàn phối hợp với Nhà trường tổ chức thao giảng chào mừng ngày NGVN 20 - 11- 2018.