CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 CỦA SỞ GD&ĐT NGHỆ AN